Polityka Prywatności

lubmar
Polityka prywatności stosowana przez firmę LUBMAR PLUS Mariola Lubera z siedzibą w Tarnowie przy ul. Jastruna 23 w zakresie ochrony danych osobowych  1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest firma LUBMAR PLUS Mariola Lubera z siedzibą w Tarnowie przy ul. Jastruna 23, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8731193650, Regon 383662885 2. Kontakt z Administratorem  Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie firmy w  Tarnowie, przy ul. Jastruna 23 oraz pod adresem e-mail: biuro@lubmar-plus.pl 3. Na jakich podstawach  i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem w oparciu o następujące podstawy prawne oraz cele: a)    przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu: ▪    utworzenia i zarządzania Kontem; ▪    obsługi i realizacji Zamówienia; ▪    przeprowadzenia procesu płatności; ▪    zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług; ▪    rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez LUBMAR PLUS  w ramach serwisu ▪    obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego; ▪    nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi); b)    przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją; c)    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak: ▪    archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych; ▪    obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy; ▪    zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta; ▪    windykacja należności i dochodzenie roszczeń; ▪    przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu, ▪    przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników, d)    przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej dobrowolnie i świadomie w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu lubmar-plus.pl oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych; 4. Jakie dane zbieramy? Jakie dane są niezbędne? Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu lubmar-plus.pl . Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie lubmar-plus.pl oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu lumar-plus.pl; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach sklepu lubmar-plus.pl . A. Dane zbierane podczas rejestracji Niektóre funkcje systemu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał w naszym sklepie. Dodatkowo będziesz musiał zadeklarować typ konta (prywatne lub firmowe) oraz podać  następujące dane: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo także jej firmę oraz posiadany nr NIP. Ostatnim krokiem rejestracji konta będzie akceptacja regulaminu korzystania ze sklepu lumar-plus.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.lubmar-plus.pl/regulamin Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator danych ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy. B. Zamówienia składane bez rejestracji Użytkownika Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez zakładania Konta użytkownika. W takim wypadku należy wprowadzić ww. dane wymagane podczas rejestracji do formularza zamówienia oraz przesłać formularz zamówienia do Administratora danych za pośrednictwem serwisu lubmar-plus.pl. C. Zamówienia składane drogą telefoniczną i e-mailową Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie oraz mailowo. W takim wypadku pracownik lubmar-plus.pl przyjmuje zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie za zgodą Kupującego i na wyraźne jego żądanie wprowadza dane do systemu. W zależności od rodzaju towaru i specyfiki zamówienia pracownik Sprzedawcy decyduje następnie czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną link do zamówienia, po kliknięciu w który Kupujący będzie miał możliwość potwierdzenia, anulowania lub zmiany zamówienia. D. Dane zbierane podczas zakupu Zanim będziesz mógł dokonać transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu. Aby dokonać zakupu będziesz musiał zaakceptować regulamin korzystania z serwisu lubmar-plus.pl dostępny na stronie internetowej pod adresem www.lubmar-plus.pl/regulamin/ E. Dane, które zbieramy gdy kontaktujesz się z nami Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego przekazujesz nam dane takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, numer zamówienia oraz adres mailowy na który mamy przesłać odpowiedź. Te dane wykorzystywane są jedynie do kontaktu w danej sprawie, przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz  nie są zbierane ani przetwarzane przez Administratora danych. F. Dane zbierane automatycznie Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych aby dopasowywać sklep lubmar-plus.pl do potrzeb i wymagań Klientów. Dane o użytkownikach serwisu lubmar-plus.pl zbierane są celem badań statystycznych. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Badania te mają na celu poprawę funkcjonalności serwisu oraz ułatwienie korzystania z niego potencjalnym klientom. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku odwiedzającym stronę sklepu. 5. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe? Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dane zbierane w sytuacjach opisanych w punkcie 4. niniejszej polityki bezpieczeństwa będą przetwarzane w jednym lub kilku celach szczegółowo wymienionych w punkcie 3 niniejszej polityki. 6. Komu przekazujemy Twoje dane? Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy. Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom. W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane w szczególności: a)    wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty. b)    firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia. 7. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować? Jeżeli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymywać od nas wiadomości dotyczące statusu Twojego zamówienia  oraz okazjonalne wiadomości reklamowo-promocyjne związane z ofertą sklepu lubmar-plus.pl, jeżeli wyraziłeś uprzednio zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia oraz będzie to niezbędne do jego realizacji. 8. Ochrona prywatności i danych osobowych Klient zawierając umowę wyraża zgodę na  przetwarzanie przez Administratora danych  osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Administratora są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom zewnętrznym. Użytkownikowi przysługuje: a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c)    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e)    prawo do przenoszenia danych; W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@lubmar-plus.pl. Ponadto po zalogowaniu się do systemu, możesz samodzielnie wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa; Bazy danych Administratora są szyfrowane oraz zabezpieczone przed  nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie z udziałem osób mających w tym zakresie niezbędne upoważnienie do przetwarzania danych. Powierzanie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 9. Jak długo będą przechowywane Twoje dane? Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w serwisie lubmar-plus.pl i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w serwisie lubmar-plus.pl, nie dłużej niż 5 lat od likwidacji konta w serwisie lubmar-plus.pl. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w serwisie lubmar-plus.pl wówczas dane są przetwarzane przez okres 5 lat od dnia wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody przez 5 -letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 10. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) Co to są pliki cookies? Pliki „cookies” – tzw. ciasteczka – określa się nimi dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Przeznaczone są one w głównej mierze w celu korzystania ze stron internetowych. Ciasteczka pozwalają na prawidłowe wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do indywidulanych potrzeb użytkownika. Kogo dotyczą pliki cookies i jakie dane gromadzą? Pliki cookies wykorzystywane przez nasz serwis dotyczą osób korzystających z serwisu, bez względu na to czy osoba odwiedzająca nasz serwis pozostaje naszym klientem, ponieważ stosowana przez Administratora technologia plików cookies zbiera dane dotyczące każdej osoby, która odwiedza nasz serwis. Pliki cookies stosowane przez serwis lubmar-plus.pl zbierają różnego rodzaju informacje o klientach odwiedzających nasz sklep, ale co do zasady nie gromadzą danych osobowych. Niektóre informacje zgromadzone za pomocą plików cookies mogą być powiązane z konkretną osobą na zasadzie profilowania klientów. W przypadku informacji zbieranych przez cookies które są powiązane z konkretną osobą zastosowanie będą mieć postanowienia Polityki prywatności w stosunku do ochrony danych osobowych. Podstawa i cel stosowania cookies Gromadzenie i przechowywanie informacji o klientach na podstawie plików cookies odbywa się wyłącznie za wyrażoną przez klienta zgodą. Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na umieszczanie na nich plików cookies, co jest równoznaczne ze zbieraniem informacji o klientach. Zgoda wyrażona na wykorzystywanie plików cookies może być w każdym czasie modyfikowana bądź odwołana. Odwołanie zgody na wykorzystywanie plików cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonywanego przetwarzania ponieważ podstawą do przetwarzania tak uzyskanych danych przez Administratora jest uzasadniony interes Administratora. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych oraz przede wszystkim dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb odbiorców. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane przez serwis lubmar-plus.pl służą w głównej mierze do zachowania na naszym serwisie raz podanych informacji o użytkowniku. Dzięki nim Administrator ma możliwość zapoznania się z preferencjami użytkowników odwiedzających serwis lubmar-plus.pl (np. częstotliwość odwiedzin, rodzaj oglądanego czy zamawianego towaru), co pomaga dostosować się do ich zainteresowań i potrzeb. Dzięki wykorzystaniu plików cookies Administrator ma możliwość zaprezentowania reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników odwiedzających serwis lubmar-plus.pl Jak wyłączyć lub ograniczyć pliki cookies? Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie przez serwis lubmar-plus.pl plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. Rezygnacja bądź ograniczenie korzystania z plików cookies na danym urządzeniu może utrudniać swobodne korzystanie z serwisu lubmar-plus.pl.